Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne dla nas i naszej planety są kwestie klimatu i energii. O tym się mówi i pisze, debatuje na szczytach państw i dyskutuje lokalnie, tym intensywniej, im bardziej zagadnienia i problemy globalne zaczynają dawać się we znaki nam, naszym rodzinom, gospodarstwom domowym, naszym budżetom i naszemu zdrowiu. DOZAMEL, jako producent i dostawca energii elektrycznej i cieplnej dla odbiorców na swoim terenie, w ostatnim czasie podjął konkretne działania w kierunku wymiernego zwiększenia korzystania z bardziej ekologicznych źródeł energii, w tym energii odnawialnej.

Produkcja i dostawa mediów we Wrocławskim Parku Przemysłowym

Spółka DOZAMEL w swoim portfolio specjalistycznych usług dla przemysłu ma m.in. produkcję i dostawę mediów. Na terytorium Wrocławskiego Parku Przemysłowego realizujemy dostawy energii elektrycznej, ciepła, gazu i sprężonego powietrza, a także dostawę wody i odbiór ścieków. Posiadamy odpowiednie koncesje na przesyłanie, dystrybucję, wytwarzanie i obrót czynnikami energetycznymi.

Jako producent i dostawca czynników energetycznych jesteśmy świadomi przynależności do grona podmiotów współodpowiedzialnych za stan naszej planety. Zdajemy sobie sprawę z wagi tej odpowiedzialności, nawet jeśli nasze działania odnoszą się do stosunkowo niewielkiego obszaru, jakim jest 163-hektarowy teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Niemniej jednak wierzymy, że suma wszystkich, nawet najmniejszych, działań składa się w efekcie na odczuwalną globalną zmianę. Dlatego obszar Środowisko jest jednym z priorytetów w naszej Strategii Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

Wysokosprawna kogeneracja gazowa - korzyści

Ostatnio naszym dużym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju było postawienie na wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pod koniec 2020 roku, korzystając z dofinansowania Unii Europejskiej, Spółka zbudowała i uruchomiła na swoim terenie nowoczesną i ekologiczną wysokosprawną kogenerację gazową (Europejski Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1  Źródła wysokosprawnej kogeneracji”).

Wysokosprawna kogeneracja gazowa to nic innego, jak wytwarzanie równocześnie energii elektrycznej i energii cieplnej przy użyciu jednego, niskoemisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Oba rodzaje energii są użytkowane, a ich skojarzona produkcja jest bardziej efektywna niż gdyby produkować oddzielnie prąd i ciepło. Celem wybudowania kogeneracji było zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej.

Gaz ziemny – błękitne paliwo

Używany w kogeneracji gaz ziemny – najbardziej ekologiczne z paliw kopalnych, zwane też błękitnym paliwem – podczas spalania nie emituje szkodliwych pyłów (w tym PM10) ani dwutlenku siarki. Nie powoduje też powstawania odpadów zanieczyszczających środowisko, takich jak popiół, żużel czy sadza. Dzięki uruchomieniu kogeneracji mamy więc realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Wyprodukowana w przyjazny dla środowiska sposób energia elektryczna i cieplna jest wykorzystywana po części na potrzeby własne DOZAMELU, ale też korzystają z niej inne okoliczne firmy, działające na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Powstające w kogeneracji prąd i ciepło odpowiadają obecnie około jednej czwartej zapotrzebowania całego obszaru DOZAMELU (resztę zapotrzebowania na ciepło zapewnia działająca w dalszym ciągu ciepłownia  olejowo-gazowa). Ponadto nawet częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, dzięki własnej produkcji prądu i ciepła, to znacząca poprawa bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców końcowych. A stałość dostaw, zwłaszcza energii elektrycznej, jest niezwykle ważna dla zachowania ciągłości procesów produkcyjnych i usługowych.

Od 01.2022 trwają prace prowadzone wspólnie z Politechniką Wrocławską nad wykorzystaniem tzw. ciepła odpadowego z kogeneracji, dzięki czemu możliwa będzie praca układów kogeneracyjnych również w sezonie letnim.

Słoneczne farmy na terenie DOZAMEL i Euro Parku Kobierzyce

Kolejnym niezwykle ważnym przedsięwzięciem DOZAMELU w zakresie zmniejszenia śladu węglowego i ochrony klimatu jest rozpoczęta w 2021 budowa farm fotowoltaicznych na dachach hal i budynków należących do Spółki oraz instalacji naziemnych na terenie Euro Park Kobierzyce. Chcemy maksymalnie wykorzystać istniejący potencjał nasłonecznionych dachów naszych hal produkcyjnych, aby prowadzona w nich działalność, w większości energochłonna, mogła być zasilana w jak największym stopniu z odnawialnych źródeł energii. Planowane jest osiągnięcie 2,7 MW mocy z farm fotowoltaicznych na terenie DOZAMELU oraz 1,5 MW mocy z farmy na terenie Kobierzyc.

Do chwili obecnej (październik 2022) w systemie „projektuj i buduj” zostały już wykonane instalacje i mikroinstalacje o łącznej mocy 500kW na 5 dachach we Wrocławiu. Także należący do Spółki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL w Kołobrzegu otrzymał swoją mikroinstalację na dachu jednego z pawilonów o mocy 50kW. Przed nami kolejne montaże.

Fotowoltaiczne wyzwania

Jakim wyzwaniom musieliśmy sprostać przygotowując się do realizacji projektu fotowolitaiki? Pierwszym z nich było sprawdzenie nośności dachów naszych budynków, w większości ponad stuletnich hal (część z nich została wcześniej wyremontowana, w ramach realizacji inwestycji termomodernizacyjnych). W wyniku przeprowadzonych ekspertyz podejmowaliśmy decyzje korygujące pierwotne plany i ostatecznie ustalające rodzaj oraz moc paneli do zainstalowania, a także sposób ich mocowania – konstrukcje kotwione, wklejane bądź mieszane. Jako dzierżawca gruntów o powierzchni 37 000 m2 na terenie Euro Parku Kobierzyce jesteśmy obecnie na etapie uzyskiwania pozwoleń od Tauronu i Dolnośląskiego Funduszu Ochrony  Środowiska.

Niezbędnym elementem budowy farm PV jest przygotowanie koncepcji wejścia z instalacjami PV na rynek energetyczny. W tym celu musieliśmy opracować ekspertyzę wpływu naszych farm fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny Tauronu, jako właściciela sieci. Ekspertyzy takie tworzy Centrum Usług Elektrycznych we współpracy z podmiotem zewnętrznym. Ponieważ posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną, wszystkie wytworzone nadwyżki będziemy mogli sprzedawać na wolnym rynku.

Liczą się efekty

Jakich efektów się spodziewamy? Najważniejszą, konkretną i wymierną korzyścią dla środowiska będzie ograniczenie zakupu energii pochodzącej z węgla. Osiągając częściową niezależność od systemów krajowych, jako dostawca mediów będziemy w stanie zaaferować naszym najemcom konkurencyjne ceny energii elektrycznej. Natomiast uzyskując tzw. zielone certyfikaty pochodzenia energii elektrycznej, będziemy mogli odsprzedawać je naszym odbiorcom, by mogli komunikować swoim interesariuszom wykorzystanie w swoich procesach odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do kontaktu:

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Energetycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 007
tel. +48 71 35 65 008
tel. +48 71 35 65 622
cun@dozamel.pl
www.dozamel.pl/cieplo/

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Elektrycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 107
d.lach@dozamel.pl
www.dozamel.pl/energia/

 

Prześlij artykuł poprzez:

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Energetycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 007
tel. +48 71 35 65 008

tel. +48 71 35 65 622
cun@dozamel.pl
www.dozamel.pl/cieplo/

 

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Elektrycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 107
d.lach@dozamel.pl
www.dozamel.pl/energia/

Zawartość artykułu:

Inne artykuły

Nieporadnik zakupowca, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o zakupie suwnic ale boicie się zapytać

Efektywne zarządzanie kosztami to newralgiczny element każdej działalności. W kontekście eksploatacji i serwisowania suwnic zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może przynieść znaczące oszczędności i zwiększyć efektywność działania. Tajemnica tkwi w dokładnej analizie parametrów samego urządzenia na etapie zakupu. Warto poświęcić nieco uwagi tej analizie, gdyż może przynieść długofalowe korzyści.

DOZAMEL na drodze transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to, wg definicji z Wikipedii, proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone, czyli mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie. A w konsekwencji – mniej szkodliwe z punktu widzenia klimatu, zdrowia publicznego i stanu środowiska naturalnego.

Dźwignica w zakładzie produkcyjnym – rola drugoplanowa na miarę Oskara Czyli jak wejść na wyższy poziom niezawodności z DOZAMEL Sp. z o.o.

Dźwignice w zakładach przemysłowych są w wielu przypadkach jednym z najważniejszych elementów ciągów technologicznych. Nie ma znaczenia wielkość zakładu ani liczba posiadanych urządzeń – dźwignica, nawet jeśli nie pełni głównej roli, zawsze stanowi poważne wsparcie w procesie wytwarzania produktu. Utrzymanie jej w pełnej sprawności jest bez wątpienia sprawą kluczową.

W kierunku zielonej energii

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne dla nas i naszej planety są kwestie klimatu i energii. O tym się mówi i pisze, debatuje na szczytach państw i dyskutuje lokalnie, tym intensywniej, im bardziej zagadnienia i problemy globalne zaczynają dawać się we znaki nam, naszym rodzinom, gospodarstwom domowym, naszym budżetom i naszemu zdrowiu. DOZAMEL, jako producent i dostawca energii elektrycznej…

Skip to content