Historia i tradycje Dozamelu

DOZAMEL Sp. z o.o. powstał w regionie, którego tradycje przemysłowe sięgają XIX wieku.

Historyczny obszar dzisiejszego Dolnego Śląska był miejscem lokalizacji zakładów prowadzących działalność produkcyjną na potrzeby przemysłu, w tym hutnictwa, górnictwa, kolei oraz sektora zbrojeniowego w I połowie wieku XX.

Rok 1947 dał początek obecnemu DOZAMELowi Sp. z o.o., który wówczas nosił nazwę „Fabryki Wielkich Maszyn Elektrycznych”.

Dynamicznemu organizowaniu firmy towarzyszył rozwój działalności. Z czasem objęła ona między innymi produkcję silników elektrycznych, prądnic i turbogeneratorów. Wraz ze zwiększeniem dziedzin aktywności modernizacji poddano bocznice kolejowe, rozbudowano infrastrukturę oraz instalacje przemysłowe.

Proces przekształceń, zapoczątkowany w 1990 roku, w konsekwencji doprowadził do stopniowego przejścia z sektora produkcji w sferę usług przemysłowych.

Był to również moment zmiany nazwy z Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „DOLMEL” na Dolnośląskie Zakłady Produkcyjno- Usługowe „DOZAMEL”. Dokonujące się przeobrażenia są charakterystyczne dla funkcjonowania firmy na przestrzeni kilkudziesięciu lat jej działalności.

W 1997 rozpoczęły się kolejne zmiany. W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego powstał DOZAMEL Sp. z o.o.

Etap specjalizacji w obszarze usług przemysłowych jest dla Spółki logiczną konsekwencją wykorzystania kapitału wiedzy oraz doświadczenia znamionującego wcześniejszy profil jej działalności. Dziedzictwo to stanowi cenne źródło informacji o tym, jak świadczyć usługi przemysłowe, by nieustannie wychodzić na przeciw potrzebom klientów oraz rynku. Wyznaczyło również kierunek oraz obszary funkcjonalne, na których koncentruje się dzisiejszy potencjał intelektualny i materialny firmy.

14 marca 2005 roku DOZAMEL Sp. z o.o. stał się jednym z sygnatariuszy umowy powołującej Wrocławski Park Przemysłowy.

W związku z utworzeniem Wrocławskiego Parku Przemysłowego działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi na jego obszarze. Dla prowadzących aktywność biznesową Klientów Parku oznacza to gwarancję jakości oferowanych usług. Dla firmy jest to nieprzerwany proces specjalizacji, prowadzący do doskonalenia umiejętności w dziedzinie zarządzania obszarami przemysłowymi bez względu na stan własności gruntów.

DOZAMEL Sp. z o.o. jest również właścicielem Ośrodka Wypoczynkowego DOZAMEL w Kołobrzegu. Do kwietnia 2012 r. własnością Spółki był Hotel Wodnik we Wrocławiu.

Skip to content