Władze Spółki

Zarząd Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Andrzej Kapała – Prezes Zarządu
Piotr Sosiński – Członek Zarządu

Rada Nadzorczaa

Przewodnicząca RN – Renata Manacka
Sekretarz RN – Beata Gulik
Członek RN – Mateusz Guber
Członek RN – Wioleta Maniara
Członek RN – Tomasz Michałowski

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.