Władze Spółki

Zarząd Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Andrzej Kapała – Prezes Zarządu
Andrzej Dąbrowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN – Agnieszka Wiśniewska
Wiceprzewodniczący RN – Mateusz Guber
Sekretarz RN – Beata Gulik
Członek RN – Artur Trubalski
Członek RN – Stanisław Leń

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Skip to content