Władze Spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Paweł Kowalczewski

Członek Zarządu: Roman Sztobryn

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Rada Nadzorczaa

Przewodnicząca RN – Renata Manacka
Wiceprzewodniczący RN – Paweł Kogut
Sekretarz RN – Andrzej Bielecki
Członek RN – Beata Gulik
Członek RN – Wioleta Maniara

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.