Władze Spółki

Zarząd Spółki

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Andrzej Kapała – Prezes Zarządu
Piotr Sosiński – Członek Zarządu
Andrzej Dąbrowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN – Jan Bondyra
Wiceprzewodniczący RN – Mateusz Guber
Sekretarz RN – Beata Gulik
Członek RN – Wioleta Maniara
Członek RN – Tomasz Michałowski

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.