DOZAMEL Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

tel. (+48 71) 35 65 701
fax (+48 71) 35 51 218
e-mail: sekretariat@dozamel.pl

NIP PL: 8960001014
REGON: 931085872

KRS:
0000085139 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS

Konta bankowe:
PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne,
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław
23 1020 5226 0000 6702 0166 5199

mBank S.A. Oddział Korporacyjny,
pl. Jana Pawła II 9, 50-136 Wrocław
71 1140 1140 0000 2886 4200 1001

Pekao S.A. O/Kołobrzeg,
ul. Łopuskiego 6, 78-100 Kołobrzeg
11 1240 6508 1111 0000 5404 6661

Wyślij Zapytanie

Jak się poruszać po terenie DOZAMEL Sp. z o.o?

Zobacz mapkę z listą firm które znajdują się na naszym terenie.

Tutaj możesz pobrać mapkę w wyższej rozdzielczości w pdf.

Skontaktuj się z bezpośrenio z wybranym działem:

Stacj. 71 35 65 444
Kom. 721 279 588

Centrum BHP WPP
Budynek C3
ul.Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 655
bhp@wpp.wroc.pl
Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Dozamel Sp. z o.o.
Wydział Energetyczny
Budynek D5
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław
tel. +48 71 356 50 07,
tel. +48 71 356 50 08,
tel. +48 71 356 52 60

Dyżurny ciepłowni
+ 48 609 756 935

Dyżurny energetyk:
tel.  601 760 927

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL
ul. Kościuszki 20
78-100 Kołobrzeg

tel. +48 94 35 33 700
fax +48 94 35 23 968
e-mail: orw@ow.kolobrzeg.pl

Inspektor Ochorony Danych Osobowych
iod@dozamel.pl

Dozamel Sp. z o.o.
Transport Drogowy i Kolejowy
ul. Fabryczna 10,
53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 162
transport@dozamel.pl

ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 477
suwnice@dozamel.pl

tel. +48 693 403 727
powierzchnia@dozamel.pl

Znajdź nas na mapie - Fabryczna 10

Skip to content