Przetargi

Ogłoszenie o postępowaniu nr ZNM 37.2022 AP  

W związku z postępowaniem nr  ZNM 37.2022 AP  prowadzonym w sprawie wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu nr ZNM.32.2022 AP

Dozamel Sp. z o.o. informuje o wszczętym postępowaniu w trybie ofertowym prowadzonym w sprawie wyłonienia Wykonawcy zadania polegającego na odśnieżaniu terenu firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. Wykonawców zainteresowanych

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu BRI.37618.25.2022.KS.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zaprojektowanie, dostawę oraz instalację systemu kontroli wjazdu na obszar „B” Wrocławskiego Parku Przemysłowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu BRI.37624.22.2022.KS.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na przystosowanie do obowiązujących wymogów przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku A1, na terenie firmy Dozamel we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, zgodnie z dokumentacją projektową

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu BRI.37624.21.2022.KS.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie ekspertyzy istniejącego podtorza oraz zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch nowych suwnic natorowych, dwudźwigarowych, hakowych, o nośności Q=12,5 t. każda, w miejsce wyłączonych z eksploatacji

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu BRI.37624.20.2022.KS.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie ekspertyzy istniejącego podtorza oraz zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch nowych suwnic natorowych, dwudźwigarowych, hakowych, o nośności Q=20,0 t. każda, w miejsce wyłączonych z eksploatacji

Czytaj więcej »