DOZAMEL na drodze transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to, wg definicji z Wikipedii, proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone, czyli mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie. A w konsekwencji – mniej szkodliwe z punktu widzenia klimatu, zdrowia publicznego i stanu środowiska naturalnego.

Dominik Lach, Dyrektor Centrum Usług Elektrycznych DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu

Strategiczny kierunek

Priorytetem strategicznym Unii Europejskiej jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., czyli równowagi między emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez ekosystemy wód, lasów i gleby. Spółka DOZAMEL, świadoma swojej odpowiedzialności środowiskowej, za jeden ze swoich celów strategicznych przyjęła autonomiczność energetyczną i wzrost efektywności energetycznej. Oznacza to w praktyce wejście na ścieżkę transformacji energetycznej i otwarcie się na nowe technologie, umożliwiające zmniejszanie śladu węglowego. Jest to dla nas szczególnie ważne, ponieważ mając w swoim core businessie m.in. wynajem powierzchni przemysłowych i biurowych wraz z zaopatrzeniem ich w media, jesteśmy jednocześnie licencjonowanym producentem i dostawcą tych mediów.

Dyrektywa CSRD i standardy ESRS

Niektórzy eksperci twierdzą, że „polskie firmy są znacząco zapóźnione we wdrażaniu strategii klimatycznych, tylko nieliczne mierzą ślad węglowy, a tych które mają ambitne, zweryfikowane cele i szczegółowe plany działania, jest zaledwie kilka” [raport pt. „Lepiej późno niż później” Fundacji Climate Strategies Poland, luty 2022]. Jednak zaczyna się to zmieniać. Z jednej strony w związku z rosnącą świadomością i odpowiedzialnością firm za skutki swoich działań dla naszej planety, z drugiej – w związku z wejściem w życie przepisów, obligujących kolejne grupy podmiotów do tzw. raportowania niefinansowego. Chodzi o unijną dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) z grudnia 2022 r., określającą obowiązek ujawniania danych niefinansowych oraz wejście w życie nowych unijnych standardów sprawozdawczości (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) z lipca 2023.

Od kogeneracji gazowej do paneli słonecznych

– Transformację energetyczną w DOZAMELU rozpoczęliśmy dużo wcześniej, od budowy wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,6MWe [projekt został zrealizowany w latach 2018-2020 – przyp. red]. Jednak na tym nie chcieliśmy się zatrzymywać – mówi Dominik Lach, Dyrektor Centrum Usług Elektrycznych DOZAMEL. – W grupie naszych specjalistów z zakresu elektryki i energetyki zaczęliśmy badać możliwości, co można by było na naszym terenie zrobić, aby energię dostarczaną naszym najemcom „pokolorować na zielono”. W związku z tym, że zajmujemy obszar 34 hektarów w atrakcyjnym miejscu w centrum miasta, na którym od dziesięcioleci, a nawet setek lat, rozwijał się przemysł, większość naszego terenu jest zabudowana – ponad 60 obiektów użytkowych zajmuje blisko 154 tys. m2 powierzchni. Postanowiliśmy zatem przeprowadzić badania nośności dachów naszych obiektów pod kątem budowy na nich farm fotowoltaicznych. Okazało się, że jest to dobry trop. Zaczęliśmy stawiać farmy, najpierw nieśmiało od 10kW, potem 50kW, potem 200kW…  Obecnie mamy już zainstalowane ponad 2000kW czystej mocy czerpanej wprost ze słońca, a to wciąż nie jest koniec – wylicza Dominik Lach. – Wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu [większościowym udziałowcem DOZAMEL – przyp. red.] budujemy w Kobierzycach farmę 1,5 MW. Jedna z koncepcji zakłada podłączenie jej bezpośrednią linią do  najemcy na tym terenie.

Panele fotowoltaiczne na dachach hal przemysłowych na terenie DOZAMEL

Z korzyścią dla najemców

Dzięki tym zabiegom na terenie DOZAMEL systematycznie rośnie odsetek „zielonej” energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ma to znaczenie dla klientów spółki, prowadzących swoją działalność w wynajmowanych od niej obiektach, którzy mogą wykazać, że nie tylko kupują energię pochodzącą z OZE, ale są bezpośrednio podłączeni do tych instalacji. Takie zbliżenie układów generacji do odbiorców i autokonsupcja jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym. Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że rozproszenie źródeł jest korzystne dla sytemu elektroenergetycznego. Przy małych i rozproszonych źródłach pojedyncze awarie nie wpływają bowiem na zachwianie całego sytemu elektroenergetycznego. Natomiast awaria dużego źródła powoduje szybki ubytek energii w całej sieci.

Wodorowa perspektywa

Powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – 25.02.2022. Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław

Kolejny krok na drodze transformacji energetycznej Spółka zrobiła w lutym 2022 – znalazła się w gronie podmiotów-sygnatariuszy powołujących do życia Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa. Według założeń strategicznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska doliny wodorowe (do 2030 r. miało ich powstać pięć) będą stanowiły trzon transformacji polegającej na przezbrojeniu sieci elektrycznych i ciepłowniczych na spalanie lub współspalanie wodoru.

– Mając już na swoim terenie źródła zielonej energii postanowiliśmy przystąpić do Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, aby wykorzystać nasze zasoby do produkcji tzw. zielonego wodoru, czyli takiego, który wytwarzany będzie przy wykorzystaniu energii odnawialnej – wyjaśnia Dominik Lach.  – Jesteśmy teraz na etapie tworzenia koncepcji propagowania wykorzystywania wodoru wśród firm na naszym terenie. Prowadzimy wstępne rozmowy z dużymi koncernami jak Alstom, GE, Fortaco. Mamy nadzieję, że naszymi pomysłami zainteresujemy tych światowych producentów.

– Dlaczego wodór? Bo będzie służył do magazynowania nadwyżek energii z OZE, odpowiadając na wyzwania związane z brakiem ciągłości jej produkcji, co wpłynie na poprawę stabilności i bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Dlatego rozważamy również budowę magazynów energii na potrzeby systemowe. Nasz minimalny plan to 2MW – dodaje. 

Świadoma konsumpcja

– Podejmujemy również szereg działań w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, jak np. systematyczna wymiana źródeł światła na energooszczędne czy termomodernizacja obiektów. Mamy w planie stworzenie trigeneracji [skojarzona produkcja energii elektrycznej, cieplnej i chłodu użytkowego – przyp. red.] oraz stacje ładowania aut elektrycznych. Dzięki temu Wrocławski Park Przemysłowy, na którego obszarze działamy, staje się miejscem coraz bardziej zielonym i przyjaznym dla środowiska, przyciągającym najemców i inwestorów, dla których liczy się świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój.

*** Written by human, not by AI***

Zapraszamy do kontaktu:

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Elektrycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 107
d.lach@dozamel.pl
www.dozamel.pl/energia/

Prześlij artykuł poprzez:

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Usług Elektrycznych
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 107
d.lach@dozamel.pl
www.dozamel.pl/energia/

Zawartość artykułu:

Inne artykuły

Nieporadnik zakupowca, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o zakupie suwnic ale boicie się zapytać

Efektywne zarządzanie kosztami to newralgiczny element każdej działalności. W kontekście eksploatacji i serwisowania suwnic zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może przynieść znaczące oszczędności i zwiększyć efektywność działania. Tajemnica tkwi w dokładnej analizie parametrów samego urządzenia na etapie zakupu. Warto poświęcić nieco uwagi tej analizie, gdyż może przynieść długofalowe korzyści.

DOZAMEL na drodze transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to, wg definicji z Wikipedii, proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone, czyli mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie. A w konsekwencji – mniej szkodliwe z punktu widzenia klimatu, zdrowia publicznego i stanu środowiska naturalnego.

Dźwignica w zakładzie produkcyjnym – rola drugoplanowa na miarę Oskara Czyli jak wejść na wyższy poziom niezawodności z DOZAMEL Sp. z o.o.

Dźwignice w zakładach przemysłowych są w wielu przypadkach jednym z najważniejszych elementów ciągów technologicznych. Nie ma znaczenia wielkość zakładu ani liczba posiadanych urządzeń – dźwignica, nawet jeśli nie pełni głównej roli, zawsze stanowi poważne wsparcie w procesie wytwarzania produktu. Utrzymanie jej w pełnej sprawności jest bez wątpienia sprawą kluczową.

W kierunku zielonej energii

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne dla nas i naszej planety są kwestie klimatu i energii. O tym się mówi i pisze, debatuje na szczytach państw i dyskutuje lokalnie, tym intensywniej, im bardziej zagadnienia i problemy globalne zaczynają dawać się we znaki nam, naszym rodzinom, gospodarstwom domowym, naszym budżetom i naszemu zdrowiu. DOZAMEL, jako producent i dostawca energii elektrycznej…

Skip to content