Dostawa Mediów

Dozamel jest dostawcą czynników energetycznych, posiadającym odpowiednie koncesje na przesyłanie, dystrybucję, wytwarzanie 
i obrót czynnikami energetycznymi. Dostarczamy media na terytorium Wrocławskiego Parku Przemysłowego w zakresie:

W zakresie dostawy czynników energetycznych Spółka posiada:

  • ciepłownię gazowo-olejową o mocy 24 MW
  • Sprężarkownię o mocy 110 kW
  • Stację zasilającą o mocy 20MW
  • Sieci gazowe, teletechniczne, cieplne oraz wodno-kanalizacyjne