Dostawa Mediów

Dozamel jest dostawcą czynników energetycznych, posiadającym odpowiednie koncesje na przesyłanie, dystrybucję, wytwarzanie 
i obrót czynnikami energetycznymi. Dostarczamy media na terytorium Wrocławskiego Parku Przemysłowego w zakresie:

W zakresie dostawy czynników energetycznych Spółka posiada:


Przejdź na stronę dostawy energii elektrycznej


Przejdź na stronę dostawy gazu


Przejdź na stronę dostawy ciepła