Dostawa Mediów

Dozamel jest dostawcą czynników energetycznych, posiadającym odpowiednie koncesje na przesyłanie, dystrybucję, wytwarzanie 
i obrót czynnikami energetycznymi. Dostarczamy media na terytorium Wrocławskiego Parku Przemysłowego w zakresie:

 • produkcja i dostawa ciepła (zobacz stronę)
 • produkcja i dostawa sprężonego powietrza
 • dostawa wody i odbiór ścieków
 • dostawa energii elektrycznej (zobacz stronę)
 • dostawa gazu (zobacz stronę)
 • usługi telekomunikacyjne

W zakresie dostawy czynników energetycznych Spółka posiada:

 • Ciepłownię gazowo-olejową o mocy 24 MW
 • Wysokosprawną kogenerację gazową o mocy elektrycznej 1,6 MW i o mocy cieplnej 1,7 MW
 • Sprężarkownię o mocy 110 kW
 • Stację zasilającą o mocy 20MW
 • Sieci gazowe, teletechniczne, cieplne oraz wodno-kanalizacyjne