Przetargi

Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/3

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/3 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu (nr sprawy: BM.081.2.2018/2)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2019 dot. zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/2)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10”,współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/2)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018/3

Dozamel. Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.2.2018)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu np. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018/2

Dozamel. Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku hali przemysłowej B1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Czytaj więcej »