Ogłoszenie o przetargu nr BRI.37616.36.2022.MG.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na przebudowę i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

UWAGA!!! W dniu 14 listopada 2022r. Zamawiający opublikował Informację nr 3 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na czwartek 17 listopada 2022r. godz. 12.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.15. 

Szczegóły zawiera załączony plik PDF.

ogłoszenie o przetargu BRI.37616.36.2022.MG.1

Załącznik nr 10 do SIWZ BRI.37616.36.2022.MG.1 – dokumentacja techniczna

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja nr 2 dla Wykonawców

informacja nr 3 dla wykonawców

Prześlij artykuł poprzez:

image_pdfimage_print