Ogłoszenie o postępowaniu nr BRI.37619.29.2022.KS.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na na opracowanie inwentaryzacji tras kablowych, punktów dostępu i istniejącego sytemu CCTV oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę jeżeli wymagane) dla modernizacji systemu telewizji przemysłowej CCTV z zasilaniem PoE/ePoE na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu oraz na budynku GPZ przy ul. Wagonowej 38A.

Aby uzyskać zaproszenie do złożenia oferty wraz z dokumentami obowiązującymi w postępowaniu, należy przesłać wiadomość z prośbą o udostępnienie zaproszenia, na adres: k.szuba@dozamel.pl

Prześlij artykuł poprzez:

image_pdfimage_print