Polityka Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

W DOZAMEL Sp. z o.o. funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Myśliwy
Funkcję zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni Sławomir Suduł.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) i zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) drogą elektroniczną – na adres email: biuro@ratio-go.pl lub iod@dozamel.pl
b) listownie – Dozamel Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJE OGÓLNE
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS: 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr REGON: 931085872, tel. 71 35 65 701, fax 71 35 51 218, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Szczegółowe informacje zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy. Aby zapoznać się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym: celami, podstawami prawnymi, przysługującymi prawami i zasadami przetwarzania danych osobowych, prosimy kliknąć poniżej na właściwą nazwę klauzuli informacyjnej odpowiedniej dla danej kategorii osób:

Skip to content