Przetargi

Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/4

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/4 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.36.2019.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Modernizację pomieszczeń pobytowych i komunikacji w pawilonie „Celina” w ORW Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg.  UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.09.2019 dot. zamówienia – Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.2.2018/3)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.09.2019 dot. zamówienia – Termomodernizacja budynku hali przemysłowej B1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.2.2018/2)

OZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Czytaj więcej »