Przetargi

Informacja z otwarcia ofert dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.2.2018)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu np. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018/2

Dozamel. Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku hali przemysłowej B1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.1.2018/2

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/2 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10″współfinansowanego ze środków

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018

Dozamel. Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn. „termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Czytaj więcej »

Ogłoszenie nr 01/BM-2_SS/2019

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zaprojektowaniu (zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), wykonaniu, dostarczeniu i montażu tablic informacyjnych i promocyjnych dla projektów pn.:

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.1.2018

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10″współfinansowanego ze środków

Czytaj więcej »