Postępy w budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej

budynek wysokospawnej kogeneracji gazowej

Wysokosprawna Kogeneracja Gazowa przybiera już swoje ostateczne kształty. Układ wysokosprawnej kogeneracji pozwoli uzyskać poprawę efektywności energetycznej; z tej samej ilości energii pierwotnej, tj. gazu, wyprodukuje się znacznie więcej energii elektrycznej i ciepła; uzyskamy 1,6 MW energii elektrycznej i aż 1,7 MW energii cieplnej. Przy czym energia cieplna będzie produktem ubocznym, uzyskanym bez dodatkowego finansowania. Wysokosprawna kogeneracja gazowa będzie także przyjazna dla środowiska – […]