budynek wysokospawnej kogeneracji gazowej

Postępy w budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej

Wysokosprawna Kogeneracja Gazowa przybiera już swoje ostateczne kształty.

Układ wysokosprawnej kogeneracji pozwoli uzyskać poprawę efektywności energetycznej; z tej samej ilości energii pierwotnej, tj. gazu, wyprodukuje się znacznie więcej energii elektrycznej i ciepła; uzyskamy 1,6 MW energii elektrycznej i aż 1,7 MW energii cieplnej. Przy czym energia cieplna będzie produktem ubocznym, uzyskanym bez dodatkowego finansowania. Wysokosprawna kogeneracja gazowa będzie także przyjazna dla środowiska – przy jednoczesnym pozyskiwaniu ciepła i energii elektrycznej nie podwaja się emisja gazów cieplarnianych, gdyż pochodzi z tej samej ilości paliwa.

Pierwotny termin zakończenia prac był określony na koniec lipca 2020.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp