Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska (2012-2015)

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Obszar realizacji: Dolny Śląsk.

Uczestnicy projektu: Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych.

Ramy czasowe: 01.10.2012r. – 30.06.2015r.

Budżet projektu: 1 642 613,89 PLN

Partnerstwo tworzą:
a) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu
b) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.
c) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
d) Birmingham City Council

Informacji o Projekcie udzielają:

Marek Urbański – Koordynator projektu (marek.urbanski@darr.pl)
Katarzyna Szymańska-Witek – Specjalista ds. rekrutacji (katarzyna.szymanska@t-park.pl)
tel: (74) 64 80 450

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Więcej informacji o Projekcie…


04.03.2015

Film promujący wsparcie przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku

Dozamel jako partner projektu  „SPINqbator ZDolnego Śląska” jest odpowiedzialny m.in. za promocję przedsiębiorczości akademickiej.

W ramach tego działania został zrealizowany film promujący wsparcie przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom i firmom za współpracę przy realizacji materiału filmowego.

Zapraszamy do obejrzenia!

Zespół Dozamel

Skip to content