Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.10.2019 (Nr sprawy: BM.081.1.2018/4)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10″.

Komisja dokonała publicznego otwarcia ofert w dniu 28.10.2019 r. o godz. 10:15. Lista ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie jest dostępna w załączniku.

Pliki do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.09.2019 – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print