Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji w dniu 14.06.2019r o godz. 10.15 komisja dokonała publicznego otwarcia ofert Pełna treść informacji w załączeniu.

Informacja z otwarcia ofert BM.081.1.2018 – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

image_pdfimage_print
Skip to content