dostawa wody i odbiór ścieków

Dane kontaktowe – Centrum Usług Energetycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Energetycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Telefon dyżurny Centrum Usług Energetycznych: + 48 609 756 935

Telefony stacjonarne: 71 356 52 60, 71 356 56 22, 71 356 50 07,
71 356 50 08

Fax: 71 355 27 76

E-mail: cun@dozamel.pl

Skip to content