Apel RCKiK

Przeszliście zarażenie koronawirusem? Wasza krew ratuje życie! Klub PCK HDK Dolmel-Dozamel przekazuje pilny apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza do oddania osocza osoby, które chorowały na COVID-19, przebyły bezobjawowe, ale potwierdzone badaniem zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zostały uznane za zdrowe i minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego. Nie mogą to być osoby, które podejrzewają u siebie […]