Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.09.2019 dot. zamówienia – Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.2.2018/3)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2019r., upublicznione w Bazie Konkurencyjności, dotyczące zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

OZ-BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 20, 53-609 Wrocław
z ceną netto: 4 499 190,35 zł
cena brutto: 5 534 004,13 zł
Termin realizacji: 44 tygodnie

Uzasadnienie wyboru znajdą Państwo poniżej w załączniku.

W związku z powyższym z w/w Oferentem zostanie zawarta umowa. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (email)

Pliki do pobrania:
Roztrzygnięcie C1 – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print