Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.12.2019 (nr sprawy: BM.081.1.2018/4)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019 r., upublicznione w Bazie Konkurencyjności, dotyczące zamówienia „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10″ informuje, że postanowił unieważnić to postępowanie bez podania przyczyny w oparciu o zapisy pkt 15.1 zapytania ofertowego nr BM.081.1.2018/4.

Pliki do pobrania:
Zamówienia – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print