Wysokosprawna Kogeneracja Gazowa Dozamelu aktualnosci

Wysokosprawna Kogeneracja Gazowa Dozamelu

O postępach w budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej Dozamelu opowiedział Rafał Tęcza – Dyrektor Zakładu Realizacji Inwestycji. Przypomnijmy: impulsem do realizacji przez Dozamel koncepcji „zielonej wyspy”, czyli kogeneracji, były rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej. Układ wysokosprawnej kogeneracji pozwoli uzyskać poprawę efektywności energetycznej; z tej samej ilości energii pierwotnej, tj. gazu, wyprodukuje się znacznie więcej energii elektrycznej i ciepła; uzyskamy 1,6 MW energii elektrycznej i aż 1,7 MW energii cieplnej. Przy czym energia cieplna będzie produktem ubocznym, uzyskanym bez dodatkowego finansowania. Wysokosprawna kogeneracja gazowa będzie także przyjazna dla środowiska – przy jednoczesnym pozyskiwaniu ciepła i energii elektrycznej nie podwaja się emisja gazów cieplarnianych, gdyż pochodzi z tej samej ilości paliwa.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp