Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.45.2020.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę układu zasilania – linie kablowe SN-10(20) kV, pomiędzy GPZ R-145 DOZAMEL a istniejącą stacją  transformatorową RB w hali B1 i złączem kablowym ZKSN-TF przy stacji transformatorowej TF w hali D1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PPT Projekt S.C. w marcu 2020r.

UWAGA !!! Zamawiający opublikował Informację dla Wykonawców Nr 1 biorących udział w postępowaniu.

UWAGA !!! Zamawiający opublikował Informację dla Wykonawców Nr 2 biorących udział w postępowaniu.

UWAGA !!! Zamawiający opublikował Informację dla Wykonawców Nr 3 biorących udział w postępowaniu.

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 27.11.2020r.

W związku z powyższą informacją, termin składania i otwarcia ofert został zmieniony. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na piątek 27 listopada 2020r. na godz. 11.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.15.

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.45.2020.KW

Załącznik nr 10 do SIWZ – ZR-11.272.45.2020.KW – Dokumentacja projektowa

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr 2

Informacja dla Wykonawców Nr 3

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print