Ogłoszenie o przetargu BRI.11111.14.2023.MG.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont estakady i konstrukcji wsporczych pod zewnętrzną sieć cieplną na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o., zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PPT Projekt S.C. w październiku 2017r – ETAP IV oraz malowanie rurociągu gazowego prowadzonego na estakadzie na terenie firmy „Dozamel” przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10 maja 2023r. g. 12.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o g. 12.15 

Szczegóły zawiera załączony plik PDF.

ogłoszenie o przetargu BRI.11111.14.2023.MG.1

Załącznik nr 10 do SIWZ – BRI.11111.14.2023.MG.1