raport2019 biznes odpowiedzialny spolecznie

Dozamel w gronie firm odpowiedzialnych społecznie

Mamy przyjemność poinformować, że DOZAMEL już po raz szósty znalazł się w gronie ponad dwustu firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” odbyła się 16 kwietnia, z uwagi na wyjątkowe uwarunkowania – wyłącznie w trybie online.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego, wydawany co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu począwszy od 2002 r. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa – zgłoszono aż 1696 dobrych praktyk nowych i długoletnich (w ubiegłym roku było ich 1549). W związku z przyjętym przez twórców Raportu ograniczeniem możliwości zgłoszenia praktyk nowych, ich liczba spadła z 826 do 712, znacząco natomiast zwiększyła się liczba praktyk długoletnich – 983 w porównaniu z 723 praktykami w poprzedniej edycji publikacji.

DOZAMEL zgłosił do tegorocznej edycji Raportu 1 nową i 5 długoletnich dobrych praktyk, zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach wdrożonej strategii CSR na lata 2018-2022:

 • Dzień Inspiracji z Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego (nowa praktyka, obszar wg ISO 26000 „Uczciwe praktyki operacyjne”)
 • Wspieranie rozwoju sportu wśród pracowników DOZAMELU i firm z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego (praktyka długoletnia, obszar wg ISO 26000: „Praktyki z zakresu pracy”)
 • Propagowanie akcji skierowanej do seniorów „Koperta życia” (praktyka długoletnia, obszar wg ISO 26000 „Zagadnienia konsumenckie”)
 • Wspieranie projektów edukacyjnych wrocławskich szkół i uczelni oraz współpraca w rozwoju i promocji szkolnictwa branżowego (praktyka długoletnia, obszar wg ISO 26000 „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)
 • Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa we Wrocławskim Parku Przemysłowym (praktyka długoletnia, obszar wg ISO 26000: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)
 • Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) (praktyka długoletnia, obszar wg ISO 26000: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)

Obecność DOZAMELU wśród 214 firm w skali całej Polski, mogących poszczycić się wdrażaniem i kontynuacją dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, stawia nas na wyróżnionej pozycji w oczach naszych klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Pełna wersja PDF Raportu dostępna na stronie odpowiedzialnybiznes.pl
Szczególnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stronami poniżej oraz pełnym opisem naszych akcji.

Nowa praktyka:

 1. Dzień Inspiracji z Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego:
  Dzień Inspiracji to bezpłatne wydarzenie otwarte, zorganizowane z okazji jubileuszu 10-lecia Centrum Konferencyjnego WPP, adresowane do osób zainteresowanych tematyką efektywnej komunikacji, indywidualnym stylom myślenia i działania oraz nowym generacjom pracowników. Zostało przygotowane z myślą o pracownikach działów rekrutacyjnych i personalnych, szkoleniowcach, trenerach i headhunterach, menedżerach, wszystkich, którzy czują się Millenialsami, a także chcących poznać w praktyce warsztat skutecznego mówcy publicznego. Prelekcje wygłosili eksperci: dr Łukasz Srokowski, Instytut Millenials – „Czego pracodawca może oczekiwać od pokolenia Y i czego oni oczekują od pracodawców?”, Beata Piasny, Agencja Wizerunku i Rozwoju Cambiar – „ Style Myślenia i Działania FRIS®” i Aleksandra Szczepaniak, WeDo Academy – „Skuteczne ewaluacje, konstruktywna informacja zwrotna”. Odbyło się także spotkanie pokazowe w formie warsztatu z publicznego przemawiania z grupą Toastmasters International Wrocław.


  Praktyki długoletnie:

 2. Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie:
  W odpowiedzi na bieżące potrzeby placówki w 2019 r. przekazano pięć telewizorów na wyposażenie pokoi mieszkalnych wychowanków DPS. Odbyły się wizyty przedstawicieli firmy w placówce z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja.
 3. Wspieranie rozwoju sportu wśród pracowników DOZAMELU i firm z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego:
  W 2019 pracownicy firmy DOZAMEL oraz firm z terenu WPP wzięli udział w V Strzeleckich Mistrzostwach WPP 17 maja (15 drużyn, łącznie 45 pracowników firm na terenie WPP)oraz w XXXVIII Mistrzostwach Strzeleckich Dziennikarzy – 31 maja (2 drużyny 3-osobowe). Firmowa drużyna biegowa DOZAMEL Runners Club  brała czynny udział w regionalnych a także ogólnopolskich biegach, w tym maratonach i półmaratonach. 94 pracowników posiadało karty Multisport.
 4. Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa we Wrocławskim Parku Przemysłowym:
  W 2019 Spółka zorganizowała XII i XIII Wielką Akcję Krwiodawczą WPP (24 maja, 23 sierpnia), w których zebrano odpowiednio 19,35 i 13,50 litrów krwi, od łącznie 73 honorowych dawców oraz wydała kalendarz dla Klubu HDK PCK Dolmel-Dozamel na 2020 rok.
 5. Wspieranie projektów edukacyjnych wrocławskich szkół i uczelni oraz współpraca w rozwoju i promocji szkolnictwa branżowego:
  W 2019 sfinansował materiały informacyjno-reklamowe dla ZS nr 18 z okazji 80-lecia szkoły, ufundował główną nagrodę dla laureata VII Konkursu Przedsiębiorczości Akademickiej na Politechnice Wrocławskiej, wsparł Stowarzyszenie Absolwentów PWr w ufundowaniu stypendiów dla studentów niepełnosprawnych, organizację Forum Dyskusyjnego Młodzieży Wrocławia „Nowoczesne technologie a rynek pracy” z inicjatywy LO nr 6 i organizację Best Career Week na Politechnice Wrocławskiej. W ramach projektu POWER przyjął na miesięczne staże dwoje studentów II roku Politechniki Wrocławskiej. DOZAMEL był inicjatorem i organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Innowacyjny przemysł, kreatywna gospodarka, odpowiedzialny rozwój”.
 6. Propagowanie akcji skierowanej do seniorów „Koperta życia”:
  „Kopertę życia” otrzymuje każdy senior na zakończenie pobytu w ośrodku. W pakiecie jest koperta z logo akcji, formularz do wpisania informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach i osobach do kontaktu oraz magnes z logo ośrodka i zdjęciem Kołobrzegu do przymocowania koperty w widocznym miejscu na lodówce. Prawidłowo wypełniona karta, z podpisem i pieczątką lekarza, może pomóc uratować życie w przypadku nagłej interwencji służb ratunkowych. W 2019 rozdano 520 „Kopert Życia”, głównie osobom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp