innowacyjny przmysl head

Konferencja „Innowacyjny przemysł – Kreatywna gospodarka – Odpowiedzialny rozwój” Wrocław 19-20.09.2019

Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji pt.: „Innowacyjny przemysł – Kreatywna gospodarka – Odpowiedzialny rozwój”, która odbędzie się we Wrocławiu, 19-20 września 2019.

W trakcie konferencji spotkają się przedstawiciele władz centralnych i samorządów, sektora przedsiębiorstw i świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
 • Polski Fundusz Rozwoju

Wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak kreować sieci otwartych innowacji?
 • Jak budować innowacyjne ekosystemy przemysłowe?
 • Jak zintensyfikować transfer technologii?
 • Jaki przyjąć model uczelni?
 • Jak tworzyć smart regiony i smart cities?
 • Jak finansować rozwój przedsiębiorstw, regionu, sektorów i całej gospodarki?
 • Jak animować współpracę dużych firm ze start-upami?

W trakcie czterech paneli dyskusyjnych zaprezentowane i przedyskutowane zostaną dobre praktyki – polskie i  światowe, związane z finansowaniem rozwoju, innowacjami otwartymi, ekosystemami przemysłowymi oraz nowatorskimi modelami biznesowymi, wynikającymi ze współpracy środowiska naukowego z sektorem przedsiębiorstw:

Panele – dzień I:

 1. Finasowanie i rozwój przedsiębiorstw/sektorów/gospodarki
 2. E-przemysł i przedsiębiorcze uczelnie w sieciach innowacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne w tworzeniu ekosystemów innowacji

Panele – dzień II:

 1. Innowacje w regionie i odpowiedzialny rozwój regionalny
 2. Innowacje w sektorach high-tech i tradycyjnych – dobre praktyki

Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego
– Sala Miedziana
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Organizatorzy:

 • DOZAMEL Sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym,
 • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • oraz Partner Strategiczny: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp