Gaz

Dane kontaktowe – Centrum Usług Energetycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Energetycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Telefon dyżurny Centrum Usług Energetycznych: + 48 609 756 935

Telefony stacjonarne: 71 356 50 07, 71 356 50 08, 71 356 56 22

Fax: 71 355 27 76

E-mail: cun@dozamel.pl

Aktualności:

2022-02-16

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, Odbiorca, który zalicza się do jednej lub więcej grup wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy winien złożyć do Dostawcy oświadczenie.

2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że:

  1. zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt. 15b Ustawy o podatku akcyzowym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143, zmianie uległa stawka podatku akcyzowego w zakresie pozostałych paliw opałowych gazowych i wynosi obecnie 1,38 zł/GJ,
  2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 21 00). Jednocześnie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku VAT w zakresie dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 21 00) zostanie obniżona do wysokości 0%.

IRiESD – raporty z konsultacji: