dobra firma 2020

DOZAMEL laureatem nagrody Dobra Firma 2020 w kategorii Najlepszy Innowator

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wybrał najlepsze firmy Dolnego Śląska. W gronie laureatów – najbardziej innowacyjnych i najszybciej rosnących przedsiębiorstw Dolnego Śląska – znalazł się również DOZAMEL. Laureaci i zwycięzcy w konkursie Dobra Firma wyłonieni zostali w czterech kategoriach: Najlepszy Inwestor, Najlepszy Innowator, Efektywny Pracodawca oraz Efektywna Firma.

W ramach procesu kwalifikacyjnego eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców starannie przeanalizowali kilkuletnie wyniki finansowe dostarczone przez wywiadownię Info Veriti, a także profile działalności, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację szerokiej listy firm z regionu. Po ocenie danych zespół ekspertów wybrał grupę 48 laureatów – prężnie działających dolnośląskich przedsiębiorstw, z których wybrano 7 zwycięzców.

Organizator Konkursu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, obchodzący w tym roku 10 rocznicę powstania, powrócił do tradycji przyznawania w pierwszych latach swojej działalności nagród przedsiębiorcom – lokalnym liderom biznesu. Organizowane z tej okazji gale z wręczaniem nagród są znakomitą okazją do nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych i dalszego rozwoju działalności.

– W ramach naszej działalności chcemy wyróżniać najlepsze polskie firmy i przedsiębiorców, którzy mimo trudnych warunków rozwojowych konsekwentnie idą do przodu, wdrażają innowacje, zapewniają stabilne i przyjazne pracownikom miejsca pracy – komentuje Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Wyłaniając laureatów nagrody Dobra Firma trafiamy na wspaniałe firmy, zadziwiające nas swoją przedsiębiorczością, innowacyjnością i rozmachem działania. To właśnie dzięki takim firmom polska gospodarka lepiej niż inne radzi sobie w obecnym kryzysie gospodarczym. Jako ZPP od 10 lat aktywnie działamy w kierunku poprawy warunków działania firm w Polsce. Inicjujemy i wspieramy wszelkie inicjatyw zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Ze względu na pandemię COVID-19, zamiast uroczystej gali we Wrocławiu nagrody wręczono podczas wirtualnej transmisji, która miała miejsce 28 października 2020. Patronaty nad wydarzeniem objęli: Marszałek woj. dolnośląskiego, Wojewoda  Dolnośląski i Prezydent Wrocławia. Projekt prowadzono we współpracy z Legnickim Klubem Biznesu i Dolnośląskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców – lokalnymi organizacjami realizującymi działania na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska. Głównymi Partnerami wydarzenia byli: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polski Fundusz Rozwoju.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: https://nagrody.zpp.net.pl/nagrody-dobra-firma-zpp/

O Organizatorze:
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej aktywną organizacją polskich przedsiębiorców założoną w 2010 roku. Jej celem jest uczynienie Polski krajem z najlepszymi warunkami prowadzenia biznesu i systemem podatkowym w Europie. ZPP zrzesza ponad 52 tysiące firm, 15 organizacji regionalnych i 20 branżowych. Publikuje co roku ponad 30 raportów, opracowań, filmów oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty i spotkania. ZPP jest organizacją apolityczną wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek, niezależnie od podziałów politycznych. ZPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, posiada przedstawicielstwo w Brukseli.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp