Dostawa ciepła

Dane kontaktowe – Centrum Usług Energetycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Energetycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Telefon dyżurny Centrum Usług Energetycznych: + 48 609 756 935

Telefony stacjonarne: 71 356 50 07, 71 356 50 08, 71 356 56 22

Fax: 71 355 27 76

E-mail: cun@dozamel.pl

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. prowadzą działalność m.in. w zakresie przesyłania, dystrybucji oraz wytwarzania ciepła na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, znajdującego się na obszarze miasta Wrocławia.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła  – koncesja nr PCC/239/459/U/1/98/PM
    na okres od 9 października 1998 r. do 31 grudnia 2025 r..
  • w zakresie wytwarzania ciepła – koncesja nr WCC/226/459/U/1/98/PM
    na okres od 9 października 1998 r. do 31 grudnia 2025 r.

Aktualności:

2024-06-26

Uprzejmie przypominamy, że termin corocznej przerwy w pracy kotłowni i sieci cieplnej będzie miał miejsce w dniach 29.06.2024 r. – 08.07.2024 r. Ciepła woda użytkowa będzie dostępna.

2024-05-16

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.06.2024 r., wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła, następstwem tego jest zmiana ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.13.2024.459.XVII.DBD i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 182 (2941) z dnia 15.05.2024 r. Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfa dla ciepła

2024-03-01

Uprzejmie informujemy, że termin corocznej przerwy w pracy kotłowni i sieci cieplnej będzie miał miejsce w dniach 29.06.2024 r. – 08.07.2024 r. W tym okresie brak będzie dostawy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2023-04-21

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.05.2023 r., wchodzi w życie druga część aktualnej taryfy na ciepło, następstwem tego jest zmiana ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.82.2022.459.XV.MRK i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 886 (2124) z dnia 16.12.2022 r. Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfy dla ciepła”.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 06.05.2023 r., wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła. Następstwem tego jest zmiana ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.5.2023.459.XVI.DB i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 238 (2426) z dnia 20 kwietnia 2023 r.

2023-01-12

Uprzejmie informujemy, że termin corocznej przerwy w pracy kotłowni i sieci cieplnej będzie miał miejsce w dniach 01.08.2023 r. – 10.08.2023 r. W tym okresie brak będzie dostawy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2022-12-16

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.82.2022.459.XV.MRK i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 864 (2124) z dnia 16.12.2022 r. Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfa dla ciepła”.

2022-12-02

Przypominamy, że w Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 2180) opublikowano Ustawę o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych Ustaw z dnia 7 października 2022r. Aktem tym wprowadzono zmianę do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach zw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r. Zgodnie z art. 9 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31.10, lecz 31 grudnia 2022 r.

2022-10-26

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.11.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.72.2022.459.XV.MRK i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 705 (1965) z dnia 25.10.2022 r. Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfa dla ciepła”.

2022-09-01

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16.09.2022 r. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostarczaną przez DOZAMEL Sp. z o.o. energię cieplną. Zmiana taryfy dla ciepła została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.62.2022.459.XV.DB.KKu3 i opublikowana w Biuletynie Branżowym – Ciepło nr 552 (1812) z dnia 31.08.2022 r. Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfa dla ciepła”.

2022-07-27

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r. (poz. 1488) opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Aktem tym wprowadzona została zmiana do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach tzw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 53 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31 lipca br., lecz 31 października 2022 r.

2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że:

  1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej. Jednocześnie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku VAT w zakresie dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej zostanie obniżona do wysokości 5%,
  2. termin corocznej przerwy w pracy kotłowni i sieci cieplnej będzie miał miejsce w dniach 02.07.2022 r. – 11.07.2022 r. W tym okresie brak będzie dostawy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Plan wprowadzania ograniczeń w poborze i dostawie ciepła 2022:

Wskaźniki – działania mające na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego:

Skip to content