Dostawa ciepła

Dane kontaktowe – Centrum Usług Energetycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Energetycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Telefon dyżurny Centrum Usług Energetycznych: + 48 609 756 935

Telefony stacjonarne: 71 356 50 07, 71 356 50 08, 71 356 56 22

Fax: 71 355 27 76

E-mail: cun@dozamel.pl

Aktualności:

2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że:

  1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej. Jednocześnie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku VAT w zakresie dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej zostanie obniżona do wysokości 5%,
  2. termin corocznej przerwy w pracy kotłowni i sieci cieplnej będzie miał miejsce w dniach 02.07.2022 r. – 11.07.2022 r. W tym okresie brak będzie dostawy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.