41 rocznica stanu wojennego 2022 solidarnosc (2)

41 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

W poniedziałek o godz. 14:00  pod siedzibą DOZAMELu rozpoczęły się obchody 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Kwiaty złożono tradycyjnie przed tablicami upamiętniającymi śp. Piotra Bednarza oraz opór pracowników Dolmelu i sąsiednich zakładów przeciwko represjom stanu wojennego.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność, władz miasta, województwa, duchowieństwa, mediów, IPN-u, prezes MPK Wrocław, a także delegacje firm i związkowców z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego, w tym Dozamelu – dawnego Dolmelu. 

Pracownicy Dolmelu do strajku dołączyli już drugiego dnia po wybuchu stanu wojennego. To tutaj oraz w pobliskim Pafawagu ukrywali się przywódcy lokalnej Solidarności – Władysław Frasyniuk oraz Piotr Bednarz. W czasie stanu wojennego wrocławskie zakłady Dolmel zatrudniały ponad 4 tys. pracowników.

Prześlij artykuł poprzez:

Skip to content