Ogłoszenie o przetargu BRI.37631.17.2023.MG.1

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej o sumarycznej mocy ok. 1 500 kWp na działce 2/99 na terenie EuroPark w gminie Kobierzyce. UWAGA!!! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na 16.06.2023r. g. 12.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.15. W dniu 13 czerwca 2023r. Zamawiający opublikował informację nr 3 i 4 dla […]