Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaprasza pracowników firm z terenu WPP do udziału w bezpłatnym projekcie: „Kręgosłup bez bólu – Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa”

Krótko o projekcie „Kręgosłup bez bólu” „Kręgosłup bez bólu – Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo zgodnie z Ogólnopolskim programem profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa. Udział w projekcie jest […]