Ogłoszenie o przetargu BZN/ZNM.16.2022.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż składników aktywów trwałych – dotyczący łącznej sprzedaży maszyn i urządzeń wydzierżawianych przez DOZAMEL Sp. z o. o., Spółce DFME Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 Ogłoszenie o przetargu BZN_ZNM.16.2022.KW Załącznik Nr 1 do przetargu BZN_ZNM.16.2022.KW – Regulamin przetargu Załącznik Nr 2 do przetargu BZN_ZNM.16.2022.KW – Oświadczenie oferenta_stan techniczny i prawny Załącznik Nr 3 do przetargu BZN_ZNM.16.2022.KW – Oświadczenie oferenta_warunki przetargu […]