Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/40/2021 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2021 r. RADA NADZORCZA Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10 Działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt 3 Umowy Spółki, w związku z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu „DOZAMEL” […]