Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.40.2019.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie nowej suwnicy natorowej, jednodźwigarowej, hakowej o nośności Q=12,5 t na nawę V hali A2  na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o., przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.10.2019 (Nr sprawy: BM.081.1.2018/4)

30.10.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10".

 

Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/4

11.10.19

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/4 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą "Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.36.2019.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Modernizację pomieszczeń pobytowych i komunikacji w pawilonie „Celina” w ORW Dozamel w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 20, 78-100 Kołobrzeg. 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert! Nowy termin składania ofert został wyznaczony na wtorek 5 listopada 2019r na godz. 11.00, a otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.15.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.09.2019 (nr sprawy BM.081.1.2018/3)

27.09.19

 

1 2 3 4 5 6

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

Relacja z konferencji "INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ" 19-20.09.2019

24.09.19

-Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, nie ma odwrotu od Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rozpoczęciu konferencji  INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, która odbyła się  w dniach 19-20 września 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WPP. więcej >

Konferencja "Innowacyjny przemysł - Kreatywna gospodarka - Odpowiedzialny rozwój" Wrocław 19-20.09.2019

16.09.19

Organizatorzy:

  • DOZAMEL Sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym,
  • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Partner Strategiczny: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.    zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji pt.: „Innowacyjny przemysł - Kreatywna gospodarka - Odpowiedzialny rozwój”, która odbędzie się we Wrocławiu, 19-20 września 2019. więcej >