Przetargi

Ogłoszenie nr 01/BM-2_SS/2019

20.05.19

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zaprojektowaniu (zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), wykonaniu, dostarczeniu i montażu tablic informacyjnych i promocyjnych dla projektów pn.: „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL  Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” oraz „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.”

 

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.11.2019.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont estakady i konstrukcji wsporczych pod zewnętrzną sieć cieplną na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PPT Projekt S.C. w październiku 2017r – ETAP I.

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.10.2019.KW

09.05.19

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wymianę przyłącza sieci cieplnej do budynku B-1 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

UWAGA !!!

Zamawiający opublikował informację Nr 1 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.1.2018

07.05.19

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2019 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą "Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” UWAGA!!! Zamawiający opublikował Informację nr 1 dla Wykonawców, zgodnie z którą zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert!

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu

04.04.19

Rada Nadzorcza Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

 

działając na podstawie §23 ust. 3 pkt 3 Umowy Spółki, w związku z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, 

 

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

1. Prezesa Zarządu "DOZAMEL" Sp. z o.o.

2. Członka Zarządu "DOZAMEL" Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >