Przetargi

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2020r. (Nr sprawy: BM.081.1.2018/5)

20.01.20

 

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10".

Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/5

31.12.19

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/5 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą "Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”. UWAGA!!! Zamawiający w dniu 10 stycznia 2020r. opublikował Informację nr 1 dla Wykonawców.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.12.2019 (nr sprawy: BM.081.1.2018/4)

23.12.19

Ogłoszenie o przetargu ZR-11.272.40.2019.KW

Dozamel Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie nowej suwnicy natorowej, jednodźwigarowej, hakowej o nośności Q=12,5 t na nawę V hali A2  na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o., przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

UWAGA !!!

Zamawiający opublikował informację Nr 1 dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.10.2019 (Nr sprawy: BM.081.1.2018/4)

30.10.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019r., zamieszczone w Bazie Konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10".

 

1 2 3 4 5 6

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

24 grudnia - punkt informacji o udziałach nieczynny

23.12.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. punkt informacji o nieodpłatnym nabyciu udziałów Spółki będzie nieczynny. więcej >

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

2019-12-05

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada  2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),   informuje, iż: więcej >