Przetargi

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.1.2018/2

17.07.19

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/2 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą "Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr BM.081.1.2018

04.07.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018

02.07.19

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 01/BM-2_SS/2019

28.05.19

Dozamel Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.05.2019 zostało rozstrzygnięte postępowanie nr 01/BM-2_SS/2019

Ogłoszenie nr 01/BM-2_SS/2019

20.05.19

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na zaprojektowaniu (zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020), wykonaniu, dostarczeniu i montażu tablic informacyjnych i promocyjnych dla projektów pn.: „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL  Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” oraz „Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.”

 

1 2 3 4 5 6

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >