Przedmiot działalności

 


Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą w poniżej wymienionym zakresie działania oraz wykonywanie wszelkiej działalności pomocniczej i pozostałej związanej z przedmiotem działalności Spółki:

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 4. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 5. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 6. Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 7. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
 8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
 9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
 10. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 13. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
 14. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
 15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 16. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 17. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 18. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 19. Realizacja projektów budowlanych związana ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
 20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 21. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
 22. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
 23. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 24. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 25. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 26. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 27. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 28. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 30. Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 31. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 32. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
 33. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 34. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
 35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
 36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  (PKD 43.99.Z),
 37. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 38. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
 39. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 40. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 41. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),
 42. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),
 43. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 44. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 45. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A),
 46. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B),
 47. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 48. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
 49. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 50. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 51. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 52. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
 53. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 54. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
 55. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 56. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 57. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 58. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 59. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 60. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 61. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 62. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 63. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 64. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
 65. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
 66. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 67. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 68. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
 69. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
 70. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 71. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
 72. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 73. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 74. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 75. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 76. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
 77. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 78. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 79. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 80. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 81. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 82. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z),
 83. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Powierzchnie biurowe do wynajęcia w nowym biurowcu C5

26.03.18

Posiadamy do wynajęcia powierzchnię biurową na dwóch kondygnacjach w nowo wybudowanym obiekcie C5:

 • 494,49 m2 na III piętrze,
 • 431,03 m2 na IV piętrze.
 • więcej >

  Rowerem miejskim do Wrocławskiego Parku Przemysłowego?

  15.03.18

  Jeśli chcesz, by w bezpośrednim sąsiedztwie WPP powstała miejska stacja rowerowa, to teraz możesz mieć na to realny wpływ! Weź udział w konsultacjach społecznych. Masz na to czas do 29 marca. więcej >

  DOZAMEL Sp. z o.o. laureatem nagrody specjalnej „Rzetelni w biznesie 2017”

  2017-11-27

  24 listopada w Warszawie podczas Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” wręczono statuetki wyróżniającym się inicjatywom, osobom i firmom, a także instytucjom samorządowym z całej Polski. DOZAMEL otrzymał nagrodę specjalną „Rzetelni w Biznesie” z rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka „Za dynamiczny biznes dbający o pracowników, otoczenie i swoją historię”. więcej >