Energia Elektryczna

Dyżurny energetyk:

tel. kom. 601 760 927 Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. - został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).


Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.  

 

 

pliki do pobrania:

Raport z konsultacji IRiESD 2019 - energia elektryczna - pdf
Formularz zgłaszania uwag - IRiESD - docx
Karta aktualizacji - IRiESD - pdf
Komunikat o cenach energii elektrycznej - luty2019 - pdf
Soboty energetyczne 2019 - pdf
Wykaz Generalnych Umów Dystrybucyjnych - aktualizacja 17.01.2019 - pdf
Informacja o przyłączonych źródłach - IV kwartał 2018 - pdf
Wskaźniki jakościowe 2018 - pdf
Raport OSD z konsultacji dot. IRiESD - pdf
Informacja o przyłączonych źródłach - III kwartał 2018 - pdf
Informacja o przyłączonych źródłach - II kwartał 2018 - pdf
Informacja o przyłączonych źródłach 31.04.2018 r. - docx
Taryfa dla energii elektrycznej - 17.04.2018 - pdf
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji- 1.01.2018 r. - pdf
Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - doc
Struktura Paliw - docx
Karta aktualizacji 01.2017 Iriesd - pdf
Formularz zgłaszania uwag do projektu karty aktualizacyjnej - pdf
Komunikat na stronę- Karta Aktualizacji Iriesd 1/2017 - pdf
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dostosowania do stawek opłaty przejściowej - 10.12.2014 r. - pdf
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dostosowania jej do stawki jakościowej - 23.12.2014 r. - pdf
Wytyczne standaryzacji i przyjmowania do eksploatacji układów pomiarowych energii elektrycznej- 10.2014 r. - pdf
Instrukcja IRiESD - energia elektryczna - pdf
Sprzedawca zobowiązany- energia elektryczna - pdf
Przyłączenie MIKROINSTALACJI do sieci Dozamel - pdf
Średnie zużycie energii - pdf

Poproś o ofertę

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >

Dofinansowanie projektów ze środków UE, mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w POIŚ

21.12.18

Informujemy, że DOZAMEL Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś Priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla następujących projektów: więcej >