Energia Elektryczna

Dyżurny energetyk:

tel. kom. 601 760 927 Dozamel Sp z o.o. przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.


______________________________________________________________________________________

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

______________________________________________________________________________________

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. - został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.  

 

 

pliki do pobrania:

Różnica ceny i rekompensaty 19_07_2019 - pdf
Zmiana ustawy podayek akcyzowy 28.12.2018 - pdf
Zmiana ustawy podatek akcyzowy 13.06.2019 - pdf
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - pdf
Informacja o przylaczonych zrodlach 30.06.2019 - pdf
Informacja o przyłaczonych żródłach 31.03.2019 - pdf
Informacja dla odbiorcow energii elektrycznej przylaczonych do osd dozamel sp - Korekta - pdf
Karta aktualizacji 3/2019 IRIESD dozamel v 15.03.2019 - pdf
Formularz zglaszania uwag IRiESD Dozamel - docx
Karta Aktualizacji Nr 2/2019 - pdf
Raport z konsultacji IRiESD 2019 - energia elektryczna - pdf
Formularz zgłaszania uwag - IRiESD - docx
Karta aktualizacji - IRiESD - pdf
Komunikat o cenach energii elektrycznej - luty2019 - pdf
Soboty energetyczne 2019 - pdf
Wykaz Generalnych Umów Dystrybucyjnych - aktualizacja 17.01.2019 - pdf
Wskaźniki jakościowe 2018 - pdf
Raport OSD z konsultacji dot. IRiESD - pdf
Taryfa dla energii elektrycznej - 17.04.2018 - pdf
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji- 1.01.2018 r. - pdf
Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - doc
Struktura Paliw - docx
Karta aktualizacji 01.2017 Iriesd - pdf
Sprzedawca zobowiązany- energia elektryczna - pdf
Przyłączenie MIKROINSTALACJI do sieci Dozamel - pdf
Średnie zużycie energii - pdf
Wytyczne standaryzacji przyjmowania do eksploatacji układów pomiarowych energii elektrycznej – 10.2014 - pdf

Poproś o ofertę

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >