Energia Elektryczna

Dyżurny energetyk:

tel. kom. 601 760 927 Dozamel Sp z o.o. przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.


______________________________________________________________________________________

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

______________________________________________________________________________________

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy -  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. - został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.  

 

 

pliki do pobrania:

Informacja o przyłaczonych żródłach 30.09.2019 - pdf
Taryfa Dolnoslaskich Zakladow Uslugowo-Przemyslowych - pdf
Różnica ceny i rekompensaty 19_07_2019 - pdf
Zmiana ustawy podayek akcyzowy 28.12.2018 - pdf
Zmiana ustawy podatek akcyzowy 13.06.2019 - pdf
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - pdf
Informacja o przylaczonych zrodlach 30.06.2019 - pdf
Informacja o przyłaczonych żródłach 31.03.2019 - pdf
Informacja dla odbiorcow energii elektrycznej przylaczonych do osd dozamel sp - Korekta - pdf
Karta aktualizacji 3/2019 IRIESD dozamel v 15.03.2019 - pdf
Formularz zglaszania uwag IRiESD Dozamel - docx
Karta Aktualizacji Nr 2/2019 - pdf
Raport z konsultacji IRiESD 2019 - energia elektryczna - pdf
Formularz zgłaszania uwag - IRiESD - docx
Karta aktualizacji - IRiESD - pdf
Komunikat o cenach energii elektrycznej - luty2019 - pdf
Soboty energetyczne 2019 - pdf
Wykaz Generalnych Umów Dystrybucyjnych - aktualizacja 17.01.2019 - pdf
Wskaźniki jakościowe 2018 - pdf
Raport OSD z konsultacji dot. IRiESD - pdf
Taryfa dla energii elektrycznej - 17.04.2018 - pdf
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji- 1.01.2018 r. - pdf
Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - doc
Struktura Paliw - docx
Karta aktualizacji 01.2017 Iriesd - pdf
Sprzedawca zobowiązany- energia elektryczna - pdf
Przyłączenie MIKROINSTALACJI do sieci Dozamel - pdf
Średnie zużycie energii - pdf
Wytyczne standaryzacji przyjmowania do eksploatacji układów pomiarowych energii elektrycznej – 10.2014 - pdf

Poproś o ofertę

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

Relacja z konferencji "INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ" 19-20.09.2019

24.09.19

-Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, nie ma odwrotu od Przemysłu 4.0, niezależnie do tego, jak rozumiemy to pojęcie – podkreślał Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na rozpoczęciu konferencji  INNOWACYJNY PRZEMYSŁ - KREATYWNA GOSPODARKA - ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ, która odbyła się  w dniach 19-20 września 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WPP. więcej >

Konferencja "Innowacyjny przemysł - Kreatywna gospodarka - Odpowiedzialny rozwój" Wrocław 19-20.09.2019

16.09.19

Organizatorzy:

  • DOZAMEL Sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym,
  • Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Partner Strategiczny: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.    zapraszają do udziału w dwudniowej konferencji pt.: „Innowacyjny przemysł - Kreatywna gospodarka - Odpowiedzialny rozwój”, która odbędzie się we Wrocławiu, 19-20 września 2019. więcej >