Dofinansowanie projektów ze środków UE, mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w POIŚ

21.12.18

Informujemy, że DOZAMEL Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś Priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla następujących projektów:logo

  • ”Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” - w ramach działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”
  • „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” - w ramach działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostały podpisane umowy o dofinansowanie w/w projektów nr POIS.01.02.00-00-0007/18 oraz POIS.01.06.01-00-0003/18.

Jednocześnie, w związku z realizacją projektów informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: 

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosc

 

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

24 grudnia - punkt informacji o udziałach nieczynny

23.12.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. punkt informacji o nieodpłatnym nabyciu udziałów Spółki będzie nieczynny. więcej >

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

2019-12-05

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada  2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),   informuje, iż: więcej >