Dane Osobowe

Inspektor ochrony danych osobowych

 

DOZAMEL Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych:

Mirosław Szafarz

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) listownie – kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1.,

b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl.

Obowiązek informacyjny RODO

 

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS: 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr REGON: 931085872, tel. 71 35 65 701, fax 71 35 51 218, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się:

a) listownie – kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1.,

b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl.

 

Cele przetwarzania, podstawy prawne, czas przechowywania oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych

Szczegółowe informacje zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy - aby zapoznać się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym celach, podstawach prawnych, przysługujących podmiotowi danych i zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczących żądanej kategorii danych osobowych, prosimy kliknąć poniżej na właściwą nazwę kategorii osób:

  • Kontrahenci i ich Pełnomocnicy
    (Klienci, Dostawcy, Wykonawcy - będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub wspólnikami spółki cywilnej,  podczas składania ofert/wycen, zawierania umowy (zamówienia, zlecania usługi), wykonywania i rozliczania umowy, wystawiania faktur, dokonywania płatności elektronicznych, obsługi posprzedażowej)

 

W przypadku uwag, wątpliwości lub woli skorzystania z przysługującego prawa prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla Personelu kontrahenta, którego dane osobowe kontrahent udostępnił DOZAMEL Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów DOZAMEL

 

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników i przedstawicieli Kontrahenta

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z umową cywilnoprawną

 
1 2 3

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

24 grudnia - punkt informacji o udziałach nieczynny

23.12.19

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. punkt informacji o nieodpłatnym nabyciu udziałów Spółki będzie nieczynny. więcej >

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

2019-12-05

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada  2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),   informuje, iż: więcej >