Home page / / /

02.07.19


download:

zapytanie_ofertowe_bm.081.2.2018.pdf - pdf
zalacznik_nr_5_-_wykaz_wykonanych_robot_budowlanych.docx - docx
zalacznik_nr_16_-_klauzula_informacyjna_rodo-iw.pdf - pdf
zalacznik_nr_15_-_rysunek_z_zaznaczeniem_robot_wylaczonych_z_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf - pdf
zalacznik_nr_7_-_dokumentacja_techniczna.zip - zip
informacja_nr_1_dla_wykonawcow.pdf - pdf
informacja_nr_2_dla_wykonawcow.pdf - pdf
informacja_nr_3_dla_wykonawcow.zip - zip
informacja_nr_4_dla_wykonawcow.zip - zip
zalacznik_nr_1_-_oferta.docx - docx
zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_udzialu_w_postepowaniu.pdf - pdf
zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych.pdf - pdf
zalacznik_nr_8_-_projekt_umowy.pdf - pdf
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien_do_wykonywania_okreslonej_dzialalnosci_lub_czynnosci.pdf - pdf
zalacznik_nr_8a_-_swiadczenie_gwarancyjne.pdf - pdf
zalacznik_nr_4_-_wykaz_osob_ktore_beda_nadzorowac_wykonanie_zamowienia.docx - docx
zalacznik_nr_9_-_klauzula_informacyjna_rodo_-_zamawiajacy.pdf - pdf
zalacznik_nr_10_-_oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazkow_informacyjnych_przewidzianych_w_art._13_i_art._14_rodo.pdf - pdf
zalacznik_nr_11_-_instrukcja_nadzoru_nad_wykonawcami.pdf - pdf
zalacznik_nr_12_-__taryfikator_kar.pdf - pdf
zalacznik_nr_13_-_regulamin_udzielania_zamowien_dla_projektow_wspolfinansowanych_z_ue_wyd.2_.pdf - pdf
zalacznik_nr_14_-_zestawienie_kosztow_wykonania_zamowienia.docx - docx

User zone

forget password

News

 

more >

24.09.19

more >

16.09.19

more >